MISJA

Wspieramy hodowcę w jego codziennych czynnościach. Dostarczamy Dajemy wiedzę, która poprawia jakość pracy i wydajność całego gospodarstwa. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne w rolnictwie, pomagając hodowcom na całym świecie dbać o dobrostan zwierząt.

 

WARTOŚCI
1. Łączymy rolnictwo z nowoczesną technologią

Kreujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania technologiczne do hodowli krów mlecznych. Pozwalają one na stałą obserwację i pozyskiwanie informacji o każdej krowie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprawiamy, że technologia poprawia efektywność hodowli, wskaźniki finansowe, a tym samym zwiększa wydajność całego gospodarstwa i satysfakcję hodowcy. Z powodzeniem wprowadzamy nowoczesną technologię do sektora rolnego.

2. Zapewniamy hodowcy kompleksowe wsparcie informacyjne

Dbamy o dobro i czas rolnika, dostarczając mu rzetelnych i kompleksowych informacji na temat jego stada. Nasz system daje hodowcy wiedzę, która pozwala mu błyskawicznie reagować na niepokojące sygnały, zapobiegać rozwojowi niebezpiecznych dla krów mlecznych chorób, zmniejszać stres cieplny, zwiększać natomiast produkcję mleka. Informacje uzyskiwane dzięki e-stado pomagają rolnikowi zmniejszyć straty, zoptymalizować koszty i zwiększyć zyski.

3. Dbamy o dobrostan krów mlecznych

Dobrostan zwierząt to przyszłość sektora rolnego. Jest on ściśle powiązany z ich zdrowiem, płodnością, wydajnością oraz czasem użytkowania mlecznego. Wszystkie czynniki wpływają bezpośrednio na wynik ekonomiczny gospodarstwa rolnego. System e-stado został zaprojektowany w ten sposób, aby dostarczać niezbędnych informacji o zdrowiu i samopoczuciu krów oraz ich cyklu rozrodczym.

4. Edukujemy hodowców w zakresie nowoczesnych technologii

Podejmujemy działania, które mają na celu wzrost świadomości wśród rolników w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w hodowli zwierząt. Pokazujemy ich pozytywny wpływ na codzienne funkcjonowanie gospodarstwa. Edukujemy, jak posiadając wiedzę, dostarczaną przez system e-stado, poprawić parametry precision farming, zwiększyć wydajność hodowli i zoptymalizować jej koszty, troszcząc się jednocześnie o dobrostan zwierząt.