e-stado® jest systemem monitorowania stada krów mlecznych.

Został zaprojektowany, aby dostarczać niezbędnych informacji o zdrowiu krów oraz ich cyklu rozrodu. Zawiera takie funkcje, jak monitoring zdrowia zwierząt, rui, inseminacji i wycielenia. Jest bezinwazyjny i bezpieczny w użyciu, oparty o bezobsługowe biosensory.

e-stado® dostarcza informacji o stanie każdego zwierzęcia i całego stada 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tym samym skutecznie wpływa na dobrostan zwierząt w stadzie oraz ich wydajność.

Jak działa e-stado®?
 • System składa się z biosensorów, sensorów oborowych i transmiterów radiowych. Biosensory są bezobsługowe, bezinwazyjne i bezpieczne dla zwierząt.
 • Na podstawie danych z biosensorów system monitoruje stado i środowisko obory przez 24h. Dane o stanie zwierząt i warunkach panujących w oborze wysyłane są następnie do centralnego serwera, gdzie są przetwarzane i zestawiane w przejrzyste i łatwe do interpretacji informacje.
 • Użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji www i powiadomienia SMS o nagłych przypadkach, gdzie na bieżąco ma dostęp do wszystkich danych.
Z jakich elementów składa się system e-stado®?

BIOSENSOR USZNY

Biosensor odpowiedzialny jest za dostarczenie informacji dla konkretnego zwierzęcia w następujących obszarach:

 • wykrywanie rui i określanie optymalnego czasu inseminacji
 • pomiar i analiza przeżuwania i pobierania pokarmu
 • pomiar i analiza czasu odpoczynku
 • pomiar i analiza temperatury ciała
 • określanie intensywności stresu termicznego
 • pomiar i analiza natężenia oświetlenia
 • wykrywanie oznak zaburzeń metabolicznych

 

BIOSENSOR OGONOWY

Biosensor odpowiedzialny jest za dostarczenie informacji w następujących obszarach:

 • określenie czasu nadchodzącego wycielenia
 • wykrywanie zalegania przedwycieleniowego i powycieleniowego

 

SENSOR ŚRODOWISKA

Biosensor odpowiedzialny jest za dostarczenie informacji dla konkretnego zwierzęcia w następujących obszarach:

 • pomiar temperatury wewnątrz
 • pomiar wilgotności wewnątrz
 • określenie indeksu stresu termicznego THI otoczenia

 

TRANSMITERY RADIOWE W OBORZE I NA PASTWISKU

Przekazują dane z sensorów do centralnego serwera, gdzie następnie są przetwarzane i zestawiane w bazę danych. W przypadku potrzeby monatażu transmiterów na pastwisku, zasilanie zapewnia autonomiczny system zasilania solarnego.

 

MONITOR OBOROWY

Umożliwia obsługę systemu na dużym ekranie, w trudnych warunkach oborowych. Obudowana została Wykonana w technologii stali kwasoodpornej.

 

Jakie informacje dostarcza system e-stado®?

 • Skuteczne wykrywanie rui

Ruje stają się coraz trudniejsze do wykrycia, co skutkuje znacznym wydłużeniem okresu międzywycieleniowego (OMW). Przyjmuje się, że czas od porodu do ponownego ocielenia nie powinien być u krów o dużej wydajności dłuższy niż 400 dni. Każdy dzień powyżej tego progu przynosi wymierne straty.

System e-stado®przez 24 godziny na dobę monitoruje aktywność krowy oraz inne wskaźniki powiązane z fazami cyklu rozrodowego, jak na przykład aktywność żywieniową, przeżuwanie i temperaturę ciała. Inteligentny algorytm, który ma wbudowany kalendarz hodowlany, bardzo precyzyjnie wyznacza termin rozpoczęcia rui i na tej podstawie wylicza optymalny czas inseminacji.

 • Monitorowanie wycieleń

Krowa przygotowuje się do narodzin cielęcia dużo wcześniej nim pojawią się widoczne objawy zbliżającego się porodu. Przeżuwanie zaczyna się stopniowo obniżać na 2 tygodnie przed ocieleniem i drastycznie spada w dniu porodu. Jeżeli wszystko przebiega prawidłowo, krowa w ciągu tygodnia wraca do swojego wzorca przeżuwania. Jednak wiele czynników powoduje, że porody stają się coraz trudniejsze i szacuje się, że 20 – 30% ocieleń wymaga interwencji człowieka.

Biosensor uszny e-stado® monitoruje w okresie okołoporodowym temperaturę, przeżuwanie, aktywność ruchową, krów oraz ich odpoczynek. Biosensor ogonowy śledzi akcję porodową. Hodowca ma stały wgląd w rozwój sytuacji na swoim smartfonie, a przed samym porodem otrzymuje sms. Zaleganie przed lub poporodowe generuje alarm SMS.

 • Monitorowanie stanu zdrowotnego

Wczesne wykrywanie chorób u krów jest kluczowe w skutecznym leczeniu i minimalizowaniu ich skutków. Wpływa także na obniżenie kosztów leczenia. Największym problemem są choroby okresu poporodowego, takie jak: ketoza, przemieszczenie trawieńca, zapalenie nabłonka macicy i kwasica. Straty spowodowane chorobami metabolicznymi szacuje się na 350 – 800 złotych na krowę rocznie. Dlatego bardzo ważne jest stałe monitorowania zdrowia krów, szybkie diagnozowanie i natychmiastowe leczenie.

Organizm krowy reaguje na chorobę dużo wcześniej, a pierwszym symptomem jest zmniejszenie czasu przeżuwania. System e-stado® w sposób ciągły mierzy temperaturę ciała, sprawdza czas przeżuwania oraz monitoruje aktywność jak i czas odpoczynku. Krowy, u których te parametry odbiegają od normy, wykazywane są w alercie zdrowotnym. Informacja ta wyprzedza objawy kliniczne często nawet o kilka dni.

 • Kontrola aktywności żywieniowej

Na aktywność pokarmową krowy składają się pobieranie i wstępne rozdrabnianie paszy oraz jej powtórne przeżuwanie. Na pobieraniu pokarmu krowa spędza od 3 do 6 godzin dziennie. W warunkach współczesnej obory przeżuwanie odbywa się w ciągu całej doby i powinno trwać 7 – 8 godzin. Zwiększenie lub zmniejszenie całkowitego czasu aktywności żywieniowej świadczy o problemie z dawką pokarmową lub jakością paszy. Efektem tego są zaburzenia pracy żwacza i jego mikroflory. Każda taka zmiana skutkuje spadkiem produkcji mleka i wymiernymi stratami dla hodowcy. Znajomość czasu przeżuwania pozwala na monitorowanie tych zmian i ich odpowiednie korygowanie.

System e-stado® poprzez monitorowanie czasu pobierania paszy i przeżuwania jest doskonałym narzędziem do kontrolowania strategii żywieniowej z punktu widzenia dobrostanu krowy. Pozwala także oceniać wpływ zmian w składzie dawki pokarmowej czy jej formy fizycznej, wykrywać błędy żywieniowe, a także natychmiast informuje o pogorszeniu jakości paszy.

 • Kontrola cyklu świetlnego

Światło odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu krowy. Wpływa na ogólną zdrowotność i samopoczucie zwierząt, dojrzewanie somatyczne i hormonalne jałówek, cykl rozrodczy i płodność, manifestowanie rui, aktywność, zainteresowanie otoczeniem i pobieranie paszy.

Biosensor uszny e-stado® posiada wbudowany sensor światła. Biosensor jest umieszczony na poziomie oka krowy. Dzięki temu system 24 godziny na dobę monitoruje ilość światła dostępnego dla oczu zwierzęcia.

 • Wykrywanie stresu cieplnego

Krowa najlepiej czuje się w przedziale temperatur od +16 do +22 C, który nazywa się strefą obojętności cieplnej. Bardzo dobrze radzi sobie w niższych temperaturach, także ujemnych, natomiast ma problemy z termoregulacją już nawet powyżej +22 C. Pierwszym skutkiem stresu cieplnego jest obniżenie wydajności produkcji mleka. W efekcie prowadzi to do obniżenia całej krzywej laktacji i rocznej produkcji, zmianie ulega także skład mleka, zmniejsza się poziom tłuszczu i białka, rośnie ilość komórek somatycznych.

System e-stado® w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność w oborze oraz stale kontroluje temperaturę ciała krowy. Na bieżąco informuje o sytuacji w postaci czytelnych informacji i wykresów.